انواع توانبخشی در بیماران ام اس

بیماری ام اس بیماری است که بالغین جوان را گرفتار کرده و دچار ناتوانی می سازد. این بیماری درمان قطعی دارویی ندارد. و بهترین روش بهبود عملکرد بیماران و عوارض ناشی از آن توانبخشی صحیح می باشد. جالب توجه است که تنها ۲ درصد بیماران ام اس از خدمات توانبخشی بهره مند می شوند. این خلا درمانی باعث رنجش بیماران می گردد.

در توانبخشی ام اس هدف اصلی افزایش توانایی و حفظ عملکرد بیمار و کاهش ناتوانی و درنهایت ارتقائ کیفیت زندگی در محیط زندگی و محیط کار می باشد.تیم توانبخشی شامل متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، ارتوپدی فنی، مددکار اجتماعی، روانشناس اجتماعی، تفریح درمانگر و اعضائ دیگر...می باشد که در کنار هم در افزایش سطح عملکردی بیمار تلاش می نمایند. آخرین مطالعات بر اثرات مفید  توانبخشی هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی تاکید دارد.

اثرات مفید توانبخشی شامل اثرات فیزیکی و روحی می باشد.

توانبخشی و اثرات جسمی و فیزیکی

افزایش توان هوازی، قدرت عضلانی و بهبود ترکیب بافت های بدن.

بهبود تحرک، توان راه رفتن و تعادل، افزایش توان حرکات مهارتی.

افزایش توان زندگی مستقل، قدرت انتقال و جابجایی بهتر، بهبود کیفیت تحرکات جسمانی.

کاهش میزان خستگی،کنترل درد، بهبود ارتباط زناشویی، کنترل تنش.

کاهش نیاز به بستری.

توانبخشی و اثرات روحی

کاهش استرس و افسردگی.

بهبود ادراک و حافظه.

بهبود سلامت روان و افزایش امید.

کنترل واکنش های محیطی.

بسیاری از بیماران ام اس افراد توانمند جامعه می باشند وبار اقتصادی جامعه را بر دوش خود می کشند لذا انجام خدمات توانبخشی باعث بهره مندی بیشتر جامعه از خدمات ارزنده این بیماران می گردد.

منبع:تبیان

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است