بیمه های طرف قرارداد با کلینیک طب فیزیکی و فیزیوتراپی  امید :

health-3

  • تامین اجتماعی
  • خدمات درمانی
  • نیروهای مسلح
  • بانک صادرات
  • بانک ملت
  • بانک مرکزی
  • بانک تجارت
  • بانک کشاورزی
  • بیمه پارسیان
  • صدا و سیما