تمرینات ورزشی کمردرد


Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

 0888

تمرین درمانی در کمردرد(حاد)

 مطالعات کنترل شده نشان داده است که استراحت 2 روزه در مقایسه با استراحت 2 هفته ای مؤثرتر واقع  شده است و حتی نشان داده است که بیحرکتی 2 هفته ای عوارضی  از قبیل ضعف  و سفتی در بیماران مبتلا به کمردرد را به دنبال دارد و بنابراین مهم است که در کمردرد حاد استراحت صرفاً به خاطر این باشد که وجود درد شدید اجازه فعالیت را از وی می گیرد و مریض هیچ کار دیگری غیر از استراحت را نمی تواند انجام دهد و به خاطر صرف وجود کمردرد به استراحت نپردازد و از ورزش های ملایم در این مرحله استفاده نماید مثل ورزش شترň گربه

w

با توجه به مطالب گفته شده اگر بیماری به خاطر دردحاد و شدید نیاز به استراحت داشت وضعیت semitraction شکل زیر بهترین وضعیت برای کاهش کمر درد می باشد.

n

مبتلایان به کمردرد جهت بلندشدن از بستر می بایست ابتدا پهلو به پهلو شده و به آرامی پاها را از تخت آویزان کرده و به حالت نشسته درآیند

m

جهت بلند شدن از روی صندلی با حفظ قوس کمر این کار باید  صورت گیرد

1

چرا که با خم شدن به جلو و صاف شدن قوس کمر فشار زیاد و نا به جایی به مهره های کمر وارد می شود

2

در کمردرد حاد به محض این که شرایط بیمار اجازه داد می بایست فعالیت های سبکی مثل راه رفتن، تمرین زانو به سینه یا تمرین شترňگربه را انجام دهد. تمرینات  مشروحه زیر را بسته به نظر تراپیست در این مرحله می توان انجام داد. در تمرین شماره 1 شکل5-3 به شکم می خوابد و سعی می کند روی هردو ساعد سر و تنه فوقانی را از زمین بلندکند.

1

در تمرین شماره 2 بیمار طاقباز بوده و زانوها در حالت خم می باشد. بیمار با هردو دست یک زانو را گرفته و به سمت شکم می آورد.

2

در تمرین شماره 3 نیز هردو زانو را با دودست گرفته و به طرف شکم می اورد.

3

در تمرین های زیر بیمار روی یک تخت شکن دار می خوابد و به صورت غیرفعال(پاسیو) کمر به سمت عقب خم می شود.

1

در این تمرین بیمار ایستاده است و در حالیکه دستها را به پهلو گرفته است بالاتنه را روی کمر به یک سمت می لغزاند.

2

در این تمرین بیمار به شکم می خوابد و با کمک دست ها و یاآرنج های صاف و گردن صاف سر  وتنه را بالا نگه می دارد.

3

 تمرین درمانی در کمردرد(تحت حاد یا مزمن)

در مراحل تحت حاد یا مزمن کمردرد تمرینات متفاوت تری قابل انجام است. در این تمرین  بیمار طاقباز می خوابد، یک دست  زیر کمر طبق شکل ثابت می شود و زانوی مقابل در حالت خم می باشد.

در این وضعیت دست دیگر به حالت کشیده و صاف می باشد و پای مقابل این دست نیز حالت کاملاً صاف و کشیده دارد

1

برای انجام تمرین طبق شکل همین دست و پا به صورت ضربدری به سمت هم نزدیک می شوند

2

در تمرین پیشرفته تر همزمان با دست و پایی که به صورت ضربدری به صورت صاف و کشیده می باشند پای مقابل خم می شود و در مرحله بعد که دست و پا متقابل به صورت مورب به هم نزدیک می شوند، پای مقابل صاف می شود.

4

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است