توانبخشی با الکتروتراپی

فیزیوتراپی یكی از شاخه‌های توان‌بخشی است كه شامل شاخه‌های زیر است:

1. الكتروتراپی

2. حرکت درمانی و مكانوتراپی

الكتروتراپی

دستگاه‌های مورد استفاده در الكتروتراپی با هدف كاهش درد، كاهش اسپاسم، كاهش چسبندگی، بازتوانی و تقویت عضلات بیماران به صورت زیر تقسیم بندی می‌شود.

• استفاده از اشعه مادون قرمز: اشعه مادون قرمز جریانی با طول موج 1000 تا 40 هزار آنگسترم است كه وقتی با بدن برخورد می‌كند به گرما تبدیل شده و باعث افزایش جریان خون در نقطه درمان می‌شود و در نتیجه باعث بهبود تغذیه و دور شدن مواد زایدی می‌شود كه به علت سیكل درد ایجاد شده‌اند.

این روش برای كاهـــش درد،‌ كاهش اسپـاسم،‌ كاهـش سفتـی،‌ افزایش دامنه حركتی،‌ صدمات و ضایعات ورزشی،‌ آماده سازی بیمار برای انجام حركات‌ ورزشی‌ و تكنیك‌های ‌درمانی استفاده می‌شود.

• استفاده از کیسه داغ:‌ كیسه مخصوصی است كه دارای گرمای مرطوب بوده و ضمن گرم نمودن ناحیه مورد درمان با خاصیت افزایش گردش خون در ناحیه درمان كاربردهای زیر را دارد.

از این روش برای كاهش اسپاسـم، كاهــش درد، كاهش‌چسبندگی،‌ کاهش سفتی بافت نرم،‌ افزایش دامنه حركتی، كاهش گرفتگی عضله و آماده‌سازی‌‌ بیمار‌ برای‌ انجام‌ حركات‌ ورزشی‌ و تكنیك‌های‌ درمانی استفاده می‌شود.

• استفاده از امواج مافوق صوت: اشعه مافوق صوت با فركانس بیش از 20 هزار هرتز و شدت 5/0 تا 3 ولت بر سانتی‌متر با عمق نفوذ حدود 5 سانتی‌متر كه با ایجاد گرمای عمقی در بدن باعث افزایش گردش خون و نفوذ پذیری غشای سلولی و نیز تخلیه منطقه درمان از مواد دردزا می‌شود.

از این روش برای از بین بردن چسبندگـی، كاهش التهاب،‌ كاهش اسپاسم عضلانی، كاهش درد، آزاد‌سازی‌‌ بافت‌ از مواد دردزا و افزایش‌دامنه‌حركتی استفاده می‌شود.

• استفاده از امواج دیاترمی: از انواع امواج كوتاه رادیویی است و بر اساس طول موج مورد استفاده در فیزیوتراپی باعث ایجاد گرمای عمیق یا سطحی در ناحیه درمان می‌شود.

از این روش نیز برای كاهش اسپاسم، كاهش درد و افزایش دامنه حرکتی استفاده می‌شود.

• استفاده از جریان گالوانیک: در عضلاتی که به علت قطع عصب و یا ضایعه عصبی قادر به انقباض نیستند، زمان تحریک بالایی لازم است تا جریان به همه فیبر‌های عضله برسد و باعث انقباض آن عضله شود و جریان گالوانیک با شدت 5/0 تا 5/2 میلی آمپر، ولتاژ کمتر از 100 ولت، زمان تحریک 100 و 300 و 1000 و 3000 میلی ثانیه را انتخاب کرده و باعث انقباض عضله ‌شوند.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است