حرکات اصلاحی زانو پرانتزی

 

 

 

پا یا زانو پرانتزی بیماری است که هنگام ایستادن  زانو و پا از هم فاصله می گیرند و ساق های پا به هم نزدیک می شود. علت زانو پرانتزی می تواند شامل وضعیت های درون رحمی مشخص، نرمی استخوان و اختلالات متعدد استخوان می شود.

 

اگر کوتاهی عضلات نیم غشایی و نیم وتری عامل ایجاد این ناهنجاری باشد ۲ تمرین زیر برای درمان زانو پرانتزی توصیه می شود.:

 1-در حالی که رو به شکم دراز کشیده اید، برای درمان زانو پرانتزی مچ پا را به خارج چرخانده و زانو را راست کنید تا عضلات نیمه غشایی و نیمه وتری تحت کشش قرار گیرند.

۲-فرد به پشت می خوابد و مچ پا را به خارج می چرخاند.سپس زانو را صاف کرده و پا را به بالا می آورد.این حرکت درمان زانو پرانتزی موجب کشش بیشتر عضلات نیم غشا و نیم وتری می شود.

  در وضعیت ایستاده در کنار چوب موازنه یا میز از پهلو قرار گیرید و به ترتیب یک پا را به طور مستقیم بالای آن بگذارید. سپس پاسی اتکا را دورتر نگه دارید و با تنه به طرف پایی که روی میز قرار دارد خم شوید.

  در وضعیت ایستاده قرار گیرید در حالی که پاها از یکدیگر فاصله گرفته و از ناحیه جانب داخلی مچ به زمین فشار آورید. می توان برای کمک به کشش ناحیه کشاله و داخلی ساق، دست موافق پای تحت کشش را بر روی ناحیه خارجی ران در بالای مفصل زانو قرار داده و ران را به طرف داخل و پایین فشار داد.

  در وضعیت نشسته با گرفتن مچ پا آن را به حالت چرخش به خارج ببرید.

 در وضعیت نشسته به حالت قورباغه با کمک دست ها، تنه را از زمین به کشش عناصر استاتیک جانب داخلی زانو بپردازید.

نمونه ای از تمرینات قدرتی زانوی پرانتزی

در وضعیت ایستاده پاها را به ترتیب از یکدیگر دور کنید. دست موافق پای دورشونده با جلوگیری از دور شدن پا می تواند اعمال مقاومت کند.

در وضعیت ایستاده کنار دیوار با جانب خارجی ساق به دیوار فشار آورده و در دورکردن پا از یکدیگر بکوشید.

در وضعیت ایستاده دو به دو، پهلو به پهلوی یکدیگر ران ها را از ناحیه جانب خارجی به هم بچسبانید و آن ها را از یکدیگر دور کنید.

در وضعیت ایستاده یک توپ طبی یا وزنه مناسب را با کنار خارجی پا پرتاب کنید.

نکته۱: همیشه قبل از انجام حرکات اصلاحی زانوی پرانتزی و تمرینات قدرتی به مدت چند هفته تمرینات کششی را انجام دهید.

نکته۲: برای اجرای برنامه اصلاحی درمان پای پرانتزی با یک متخصص مشورت کنید و تحت نظارت متخصص تمرینات را انجام دهید به دلیل اینکه ملاحظات بسیاری در طراحی یک برنامه برای انجام حرکات اصلاحی زانوی پرانتزی باید لحاظ شود.

منبع:علم و ورزش

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است