درمان بیماری ام اس 2

درمان بیماری ام اس با Dry needling

درمان بیماری ام اس با Dry needling

بیماری ام اس بیماری است که در سیستم اعصاب مرکزی فرد اختلال ایجاد میکند وارتباط مغز با نواحی دیگر بدن قطع میشود.جراحاتهای  چند لایه ای برروی ﻣﯿﻠﯿﻦ شیت (myelin sheaths) قرارداردکه از لایه های چربی سفید رنگ تشکیل شده است واطراف سلولهای عصب مغز ونخاع قرارگرفته وآن را پشتیبانی میکند. ﻣﯿﻠﯿﻦ باسرعت بالایی پیام های حرکتی بدن را ازمغز وونخاع به سرتاسربدن مخابره میکند .زمانیکه ﻣﯿﻠﯿﻦ دچار آسیب دیدگی شود توانایی عصب مغزبرای رساندن پیام به بدن قطع میشود و بیماری ms ایجاد میشود. به طورمیانگین حدود 300 هزارنفر ازمردم ایالت متحده آمریکا و2 ونیم میلیون از مردم درسرتاسرجهان از بیماری ام اس رنج میبرند.این بیماری در بزرگسالان بین سن 20 تا 40 سال اتفاق می افتد ومیزان ابتلا به این بیماری در خانمها شایعتر از آقایان میباشد.

درمان بیماری ام اس 1

ام اس دربیشتر موارد به صورت خفیف باعث ناتوانی بیمار درانجام کارهایش میشود. اگرچه علائم بیماری ام اس دربعضی از موارد بسیار شدید تر میباشد.نشانه ها و علائم ام اس بسیارگسترده است و بستگی به محلی دارد که تحت تاثیر ﻣﯿﻠﯿﻦ قرارگرفته است. نشانه های رایج این بیماری بی حسی وضعف دریک یا چند ناحیه از اندام ها حرکتی بدن ، کم شدن  ویا ازدست رفتن بینایی به طورکامل ، ایجاد دوبینی یا تارشدن دید ، لرزش ، کاهش حرکت وعدم تعادل ، عدم تعادل هنگام راه رفتن ، احساس  خستگی وخواب آلودگی است. درتعدادی ازبیماران هم ممکن است علایم بیماری ام اس چون سخت شدن حرکت ماهیچه ها وفلج شدن ، بریده بریده حرف زدن، به هم خوردن عملکرد روده ومثانه ، افسردگی واختلال دریادگیری به وجودآید.

بیماری ام اس غیرقابل پیش بینی است و میزان شدت این بیماری متفاوت میباشد. دربعضی ازبیماران علائم آن خفیف است اما در تعدادی دیگر باعث نا توانی دائمی بیمار درانجام فعالیت ها میشود. ودرموارد شدید تر بیمارقادر به  صحبت کردن ، نوشتن وراه رفتن نمیباشد. ام اس به دوطریق اتفاق می افتد یا براثرحمله های جدا وتصادفی ویا به آرامی وبا گذشت زمان پیشرفت میکند. اگرچه ممکن است با بروز یک حادثه عملکرد بیمار بهبود یابد اما مشکلات عصبی ماندگار خواهد بودمخصوصا زمانیکه بیماری پیشرفت کرده باشد. موارد زیادی  برای ابتلا به   عوارض بیماری ام اس شناخته شده است اما هیچ دلیل مشخصی برای ابتلا به این بیماری وجودندارد وهیچ درمان قطعی هم برای این بیمای کشف نشده است.

اگرچه تعدادی ازپزشکان برای درمان این بیماری براساس نشانه های آن چاره اندیشیده اند. ثابت شده است که Dry needling یکی از روش هایی است که برای درمان ام اس وآسیب های دیگری به عصب مرکزی  بسیار موثر است.این روش درمقایسه با Dry needling که برای نواحی دیگری ازبدن مانندگوش ، بدن ،دست استفاده شده است نه تنها باعث بهبود علائم این بیماری وبهبود عملکردزندگی بیمار وکاهش پیشرفت ناتوانی حرکتی بیمار میشود بلکه باعث جلوگیری ازبرگشت این بیماری به بدن میشود. Dry needling درسال 1971 توسط دکتر جیوشانفا کشف شد Dry needling مدرن ترکیبی از دانش های جدید باتوجه به  مطالعات برروی قشرمغز از لحاظ فیزیولوژیکی ،ساختمان مغز  ، عصب شناسی) با روش های سنتی است.

درمان بوسیله Dry needling در کاهش سوزش ،کرختی وبی حسی ،درد،کاهش گرفتکی عضلات، کاهش ضعف وبی حرکتی اندام حرکتی ،حفظ تعادل بدن بسیار موفقیت آمیز بوده است.به گفته بسیاری  ازبیماران بعدازانجام Dry needlingعملکرد  روده ومثانه آنها به شکل طبیعی بازگشته واحساس خستگی وخواب آلودگی دربدن آنها وجود ندارد. مطالعات اخیر نشان داده است که Dry needling یکی از بهترین روش ها برای کنترل بیماری ام اس میباشد. دربعضی ازمواقع Dry needling اثر خود را بعداز تزریق کردن چندین سوزن به بدن بیمار نشان میدهد.

درمان بیماری ام اس 2

این روش معمولا فورا نتیجه بخش است ومیتوانید بعد ازچند دقیقه نتیجه حاصل ازدرمان را به سرعت مشاهده کنید. ناحیه درمان بوسیله Dry needling براساس نشانه های بیماری انتخاب میشود.انجام Dry needling برای بیمارانی که دچار علائمی مانند فلجی وضعف دراندا م حرکتی ، احساس های غیرطبیعی دراندام ها مانند درد ،بیحسی ،کرختی هستند در نواحی حرکتی بدن مانند پاها انجام میشود. قراددادن سوزن درآن نواحی براساس نشانه های بیماری یا در دوطرف ناحیه یا دریک طرف آن است.

 انتخاب اندام متعادل و یا نامتعادل دربدن برای محل تزریق سوزن دردرمان بوسیله Dry needling  براساس نشانه های بیماری میباشد.بیمارانی که علائم گرفتگی دراندام رادارند سوزن درناحیه ازپیشانی که دچارلرزش شده تزریق میشود. دربسیاری ازبیماران که دچار اختلال در عملکرد روده ومثانه هستند زمانیکه سوزن در اندام حرکتی واندام حسی بدنشان تزریق میشود به سرعت نتیجه بخش خواهد بود و روده ومثانه به حالت طبیعی خود بازمیگردد. برای تزریق سوزن بایدسوزن را با انگشت شست به مدت 200 با ردرهردقیقه بچرخانید واگراز انگشت سبابه استفاده میکنید 1 تا3 دقیقه این کار را انجام دهید.

تزریق سوزن باید براساس توان بیمار انجام شود وهر10دقیقه تکرارشود.درطول درمان بیمارممکن است یک یا چندین علائم زیررا مانند تب ولرز، سوزش، کرختی ، سنگین وورم بدن واحساس برق گرفتگی در ستون فقرات ، ساق پا وبازو ویا ریختن آب برروی این اندام ها مواجه شود. بیمارانی که درطول درمان با این حس ها مواجه میشوند به سرعت بهبود میابنداگرچه آن دسته ازبیمارانی هم که این نشانه ها راندارند به سرعت بهبود خواهند یافت. سوزن باید درناحیه ای ازبدن که فرورفته به مدت 30 تا45 دقیقه نگه داشته شود واین درمان باید 2 تا3 باردرهرهفته انجام شود وهردوره درمان شامل 10 مرحله میباشد. روش های مختلفی ازDry needling برای درمان ام اس وجوددارد. اگرچه Dry needling یکی ازسریعترین را ه هابرای درمان بیماری ام اس است اما روش های دیگر هم میتواند برای بهبودی های بعدی موثر باشد.

انجام Dry needling به صورت منظم ، Dry needling الکتریکی و روش ماکسبیوشن Moxibustion (درمان با گیاهان )مانند فیزیوتراپی وماساژ دوره ریکاوری واحیا بیمار را سرعت می بخشد. انجام Dry needling به صورت منظم تاثیر بسیار خوبی در بهبود اندام های چون دست ، انگشتان دست ،پا وانگشتان پا دارد. برای تزریق سوزن در اندام ها  تحتانی ازنقاط (بافنگGB-34, LI-3, K-3, bafeng ) وبرای اندام های فوقانی ازنقاط   LI-11, LI-4, SJ-5 وباکسی baxie استفاده میکنند. اگر متخصص بخواهد تزریق سوزن را بیشتر از 200 مرتبه درهردقیقه وبه صورت متفاوتی انجام دهد انجام محرک های الکتریکی بسیار موثر است. پیشنهادمیشود که درهرجلسه ازدرمان بیشتر از 2 سوزن دربدن تزریق نشود چون اگر تعداد آن بیشتر شود مغزدیگرقادربه پاسخگویی نمی باشد. ماکسبیوشن میتواند نتیجه حاصل از درمان بوسیله Dry needling درافراد پیرتر وضعیف را افزایش دهد. نقاطی که برای انجام Dry needling پیشنهاد میشود نقاط St-36, Sp-6, CV-4, K-1 و UB-23.

است.اگرچه روش های دیگر Dry needling  برای درمان ام اس وجوددارد امانتایج نشان میدهد که این روش Dry needling یکی ازموثرترین روش ها برای بهبود سریع تر بیماری است. تحقیقات اخیرنشان میدهد که Dry needling برروی 16 بیمار دربیمارستان توانبخشی در کشورهای جنوب غربی  وسازمان بین المللی سلامت در البوکرکی انجام شد .ازاین 16 بیمار 8نفر از آنها یعنی حدود49 درصدشان بهبودپیدا کردند .6نفر یعنی حدود 38 درصد تاحدودی بهبودیافتندوفقط  دردو بیمار یعنی 13 درصد هیچ بهبودی حاصل نشد ودرکل میزان اثر بخشی این درمان درحدود87 درصد بوده است.

اگرچه ام اس به عنوان یک بیماری ناعلاج که برروی سیستم اعصاب مرکزی بدن تاثیر میگذاردشناخته شده است اما Dry needling میتواند باعث درمان ام اس وبهبودکیفیت زندگی بیماران بوسیله کاهش وتوقف پیشرفت ناتوانی های فیزیکی بیماروجلوگیری ازبازگشت بیمار ی شود.

باتحریک مستقیم ناحیه اعصاب مرکزی بدن بوسیله تزریق سوزن ، Dry needling درمقایسه باروش های دیگر این طب  موثرترمیباشد.مطالعات نشان میدهد که 87 درصد ازبیماران بعدازیک جلسه درمان بوسیله Dry needling بهبود میابند. مطالعات همچنین حاکی ازاین است که این روش درمانی قابل دستری ،ارزان ، امن وموثرترازروش های دیگر است و اثرات جانبی حاصل از این درمان بسیار کم میباشد. Dry needling نه تنها برای درمان بیمارانی که مبتلا به ام است هستند مفید میباشد بلکه به ما کمک میکند تا با مکانیسم دلائلی که باعث این بیماری شده است آشنا شویم و به ما کمک میکند تا بتوانیم درآینده روش های درمانی جدیدی برای رهایی ازاین بیماری کشف کنیم .پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

کلینیک طب فیزیکی و فیزیوتراپی امید

آدرس کلینیک دیباجی :
تهران ، خیابان پاسداران، خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، دیباجی جنوبی، روبروی سنجابی، پلاک 17

آدرس کلینیک مطهری:
تهران،خیابان ولیعصر، نرسیده به استاد مطهری، کوچه شهید حسینی راد « کوچه افتخار سابق»،پلاک 34، طبقه همکف

-


به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>