درمان گودی کمر با ماساژ

درمان گودی کمر با ماساژ

گودی کمر اغلب در کودکان ضعیف که از نظر عضلانی- تاندونی ضعیف هستند مشاهده می شود. البته این ناهنجاریها ممکن است در کودکانی که زودرس نیز هستند مشاهده شود چون سیستم عضلانی در این کودکان رشد کافی را نداشته است.

 • علائم و نشانه ها

4-6

 • کاهش تمام انحناهای فیزیولوژیک ستون فقرات.
 • سر مستقیم و گردن از حالت طبیعی بلندتر به نظر می رسد.
 • شانه ها افتاده و به طرف جلو چرخش دارد.
 • قفسه سینه صاف می باشد و اغلب به طرف جلو کمی برآمدگی دارد.
 • کتف ها از سطح کمر بلند شده است.
 • شکم صاف می باشد.
 • زاویه خمیدگی لگن خاصره کم می باشد و قسمت پایین کمر صاف به نظر می رسد.
 • کودکانی که ناهنجاری پشت صاف دارند به خاطر ضعف عضلات نمی توانند بدن خود را بمدت طولانی در یک وضعیت نگه دارند. پشت صاف اغلب زمینه ای برای توسعه و رشد بیماری اسکولیز است.

ماساژ برای اصلاح ناهنجاری پای ضربدری

برای ناهنجاری گودی کمر ، ماساژ درمانی با انرژی و متوازن انجام داده می شود. تمام شیوه های ماساژ کلاسیک  انجام می شود. گوددی کمراغلب زمینه ای برای توسعه و رشد بیماری اسکولیز است.

 • طرح ماساژ

* حالت اولیه شروع (دراز کش روی شکم)

1) کـــــمــــــر

ماساژ کمر و ماساژ ستون فقرات  بصورت نوازشی تمام سطح کمر و پشت عضلات گردن. مالشی شدید و مشت و مال.ماساژ ضربه ای را نیز برای تمام عضلات به غیر از بین کتف ها و پایین کمر بکار می برند.

2) قســمــت بــاســن

نوازشی دایره ای، مالشی شدید و مشت و مال و ضربه ای فعال.

* شروع حرکت ( درازکش روی کمر)

3) قســمــت سطحـــی جلویــی قفســه ســیـنــه

نوازشی و مالشی (خصوصاً بین دنده ها) مالشی ملایم در قسمت بالای سینه.

4) شـــکـــم

نوازشی دایره ای- مالشی و ضربه ای خیلی ملایم.

ناهنجاری گودی کمر همراه با لوردوز

4-7

بعضی از وقت ها به خاطر بهم خوردن منحنی های سینه ای و گردنی ستون فقرات، انحنای لوردوز پایین کمر خیلی به سرعت توسعه پیدا می کند، که از بالای ستون فقرات به طرف پایین این توسعه صورت می گیرد. این ترکیب انحناهای کمری، ناهنجاری بوجود می آورد که به آن ناهنجاری گودی کمر یا قوس زیاد کمر همراه با لوردوز می گویند.

 • علائم و نشانه ها

 1. بهم خوردن منحنی ها سینه ای و گردنی.
 2. سر کمی به طرف جلو خم شده است.
 3. شانه ها افتادگی دارد و کمی به طرف جلو آمده قفسه سینه صاف می باشد.
 4. انحنای پایین کمر زیاد شده است.
 5. شکم به طرف جلو برامدگی دارد.
 6. زاویه بین خمیدگی لگن خاصره توسعه یافته است.
 7. باسن به طرف بالا حرکت کرده است.

از خصوصیات ناهنجاری گودی کمر یا علائم گودی کمر، متعادل نبودن تونوس عضلانی عضلات پشت در قسمت بالایی (قسمت سینه ای)، ضعف و کشش عضلات در قسمت پایینی (پایین کمر) است .

4-8

علاوه بر این کشش عضلات شکم و عضلات ناحیه باسن نیز به طور مشهودی دیده می شود. تغییرات نیز در عضلات ران قابل توجه می باشد . در قسمت پشت ران عضلات کشیده می شوند و در قسمت جلوی ران عضلات کوتاه می شوند. وضعیت لگن مطابق با انحنای پایین کمر، ارتباط زیادی با کشیدگی متوازن این عضلات دارد هدف از حرکت درمانی و ماساژ جهت درمان گودی کمر باید طبیعی کردن تونوس عضلات این قسمت ها باشد. یعنی تقویت عضلات کشیده شده و کشش عضلات کوتاه شده است.

 • درمان با ماساژ

برای رفع گودی کمر همراه با لوردوز  انواع ماساژ را می توان به کار برد، یعنی اینکه ماساژی را که استفاده می کنیم با توجه به اینکه کدام یک از عضلات دارای چه اندازه تونوس است ماساژ به آن نیز متفاوت خواهد بود. برای آرامش دادن به عضله و کاهش تونوس عضلانی، ماساژ بدن باید از نوع نوازشی ملایم و مشت و مال، عمیق و ملایم، حرکت کشش باید همراه با ماساژ لرزشی صورت بگیرد. خصوصاً ماساژ لرزشی که عضله به طرف چپ و راست لرزش پیدا می کند. برای افزایش تونوس عضلانی نیز از ماساژهای مشت و مال پرانرژی و سریع و انواع ماساژهای ضربه ای می توان بهره برد.

     * چگونگی ماساژ

حالت اولیه ماساژ ( دراز کش روی شکم )

در این حالت زیر شکم باید از بالش کوچکی به ارتفاع 3 تا 4 سانتی متر استفاده نمود.

1) کـــمــــــر

       * ماساژ نوازشی تمام سطح گردن و کمر

سطح بالای کمر - ماساژ با فشار زیاد و قوی، همانند ماساژ مالشی و مشت و مال سریع و قوی، ماساژ ضربه ای در قسمت کتف ها.

       * سطح پایین کمر- ماساژ آرام کننده

همانند ماساژ مالشی و مشت و مال با تمپ آرام و ملایم، در این قسمت نیز از ماساژ لرزشی و کششی به طور دائم برای درمان گودی کمر می توان استفاده نمود.

2) ناحیه بـاسـن

ماساژ با انرژی و فشار زیاد.

3) نـاحـیـه ران (پـشـت ران)

ماساژ با انرژی و فشار زیاد.

حالت اولیه ماساژ ( دراز کش روی کمر )

زیر قسمت پایین کمر را بالش با ارتفاع 3 تا 4  سانتی متر قرار می دهند .

4) ران (قســمــت قــدامــی ران)

ماساژ نوازشی.

5) قســمــت قــدامــی قـفـســه سـیـنـه

ماساژ با انرژی.

6) شـــکـــم

ماساژ با انرژی.

همچنین از ماساژ درمانی دیسک کمر برای کاهش درد و رفع دیسک کمر استفاده میگردد .

منبع : کتاب ماساژ و کاربرد آن در حرکات اصلاحی و ورزش

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است