زمینه‌های کاربردی فیزیوتراپی در بیماران بستری

کاهش عوارض بستری

 فیزیوتراپی در بیماری‌های قلبی و تنفسی

فیزیوتراپی در بیماران تنفسی شامل اصلاح الگوی تنفسی، تقویت عضلات سامانه تنفسی، تخلیه ترشحات داخل ریه و مجاری تنفسی، همچنین تحریک رفلکس سرفه و آموزش روش‌های تنفسی و تمرینات تنفسی می‌باشد. برای درمان بیماران قلبی بستری شامل بهبودی وضعیت بیمار و نیز افزایش کارایی سامانه قلبی-عروقی می‌باشد.

فیزیوتراپی ریه 

این درمان یکی از مقدماتی‌ترین روشهای درمانی فیزیوتراپی در تاریخ این رشته بوده است و پایه درمان فیزیوتراپی دربیماران بستری محسوب می‌گردد.این درمان مجموعه‌ای از روشهای درمانی مختلف است که در جهت بهبود تنفس و تخلیه ترشحات بکار می‌رود. بیمار توسط این درمان دارای اکسیژن رسانی بهتری خواهد بود .

تکنیک ها: پوسچرال درناژ مانورهای دستی مانند: chest percussion, chest vibration, turning تمرینات تنفسی مانند : deep breathing exercises, andcoughing موارد دیگر : suctioning, nebulizer treatments فیزیوتراپی ریه در بیماران قلبی نیز انجام می‌شد ولکن با افزایش دانش درمان بیماریهای قلبی ، قلب به عنوان یک عضو عضلانی مد نظر فیزیوتراپی قرار گرفت و به دلیل نزدیکی و تاثیر ریه و قلب برروی یکدیگر فیزیوتراپی قلبی ریوی با تاثیر فراوان بوجود آمد.

فیزیوتراپی قلب و ریه : اکنون یکی از تخصص‌های فیزیوتراپیست‌ها می‌باشد در این روش طیف گسترده‌ای ازبیماریها تحت درمان فیزیوتراپی قرار می‌گیرند . بیماریهایی مانند: cysticfibrosis.Disorders, including heart attacks, post coronary bypass surgery, chronic obstructive pulmonary disease,and pulmonary fibrosis در این روش درمانی هدف‌های مقدماتی شامل : افزایش تحمل و عدم وابستگی بیمار به دیگران است.

شرح وظایف فیزیوتراپیست (Job Descriptions)

  فیزیوتراپیست تحت نظارت مستقیم مسئول فیزیوتراپی انجام وظیفه می نماید. تصدی سمت میتواند با لیسانس فیزیوتراپی(BSPT) و یا فوق لیسانس فیزیوتراپی(MSPT) یا دکترای فیزیوتراپی(PhD /DPT) باشد.

1. نظارت بر فعالیت‌های درمانی دستیار فیزیوتراپی ،تکنسین فیزیوتراپی،کمک فیزیوتراپی

۲. تشکیل پرونده جهت بیماران فیزیوتراپی

۳. ثبت کلیه نکات مربوط به بیمار و مراحل درمان و کلیه وقایع در حین درمان

۴. جمع آوری وگزارش کلیه آمار درمانی بیماران به مسئول بخش

۵. آموزش و توصیه به بیماران یا همراهان آنها

۶. شرکت در بازآموزی‌ها بطور سالیانه و ارائه مدارک مربوطه

۷. رعایت اصول اخلاق حرفه ای

۸. بررسی و معاینه انفرادی و گروهی نقص‌های بالقوه یا بالفعل، محدودیتهای عملکردی، نا تواناییها

۹. تشخیص محدودیتهای حرکتی، ناتوانیها یا بیماری ها

۱۰. طراحی و برنامه ریزی برای درمان

۱۱. مشاوره و آموزش به بیمار

۱۲. اجرای مداخلات درمانی مانند:مانوال تراپی،الکتروتراپی،تمرین درمانی، هیدروتراپی

۱۳. ارزیابی پیشرفت بیمار

۱۴. ثبت مراحل درمان

۱۵. تهیه گزارش درمان در پایان آخرین جلسه درمانی جهت ارائه به پزشک ارجاع دهنده

۱۶. ارائه خدمات درمانی به بیماران اعم از سرپائی یا بستری مطابق دستورالعمل مسئول بخش

۱۷. انجام سایرامورمحوله از طرف مسئول بخش درحدود اخلاق حرفه ای

۱۸. حفظ اطلاعات و اسرار مربوط به کارکنان وبیماران

۱۹. عدم دخالت دراموردرمانی همکاران و درصورت نیازگزارش به مسئول بخش

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است