شاخه های فیزیوتراپی در طب فیزیکی و توانبخشی

بهتر است بدانیم که هر کاری، فعالیتی و حرکتی به‌صورت طبیعی مفید و موثر است. در نتیجه استفاده از وسایلی هرچند موثر در تحریک الکتریکی عضلات، نمی‌تواند تاثیر ورزش و حرکت فعال و ارادی عضلات را داشته باشد.

البته در فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی از وسایل گوناگون برای عصب و عضله بهره می‌بریم اما بر طبق اصول و قوانین و در جلسات متعدد و تحت نظر کارشناسان انجام می‌گیرد.

شاخه های فیزیوتراپی

1. الكتروتراپی
2. حرکت درمانی و مكانوتراپی

1. الكتروتراپی

دستگاه‌های مورد استفاده در الكتروتراپی با هدف كاهش درد، كاهش اسپاسم، كاهش چسبندگی، برای بازتوانی و تقویت عضلات بیماران مورد استفاده قرار میگیرد .

2. حرکت درمانی و مكانوتراپی

در ورزش درمانی با توجه به اینكه مشكل بیمار محدودیت حركتی، كوتاهی یا ضعف و ناتوانی عضله است تكنیك‌های درمانی مخصوص و ورزش‌های ایزومتریك و ورزش‌های مقاومتی برنامه‌ریزی شده و با استفاده از وسایل موجود در فیزیوتراپی از قبیل فنر، قرقره، وزنه، صندلی چهار سر، پارالل، دوچرخه ثابت، چرخ شانه، نردبان شانه، كشش مكانیكی گردن و ... هدف درمانی پیگیری می‌شود كه ورزش درمانی در دستور فیزیوتراپی تحت عنوان ورزش یا EXC مطرح می‌شود.

منبع:سیمرغ  تبیان

 

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است