فیزیوتراپی و ماساژ درمانی

درمان در فیزیوتراپی

بازیابی و حفظ حداکثر میزان تحرک و عملکرد و توانایی که اسب بیمار قبل از به وجود آمدن آسیب داشته باشد.

فیزیوتراپی بر اساس درک و فهم ساختارهای بیو مکانیکی استوار است و تاکنون کمک شایان توجهی از نظر استقامت و فعالیت به ورزشکاران و اسبهای مسابقه نموده است. در رابطه با اسب فیزیوتراپی فراتر از یک تکلیف درمانی و به منزله برقراری ارتباط با اسب میباشد.

این روش از طریق لمس کردن و علائقی که راه ارتباط حسّی است عمل میکند، یعنی در واقع مانند پلی است که از روی سکوت (اسب) عبور کرده و ارتباط بین اسب و سوارکار را برقرار میسازد.

اجزای فیزیوتراپی

1 الکتروتراپی_درمان بوسیلهٔ جریانهای الکتریکی
2تمرین درمانی_شامل ۲ بخش میباشد:۱ انجام تمرینات با وسایل مکانیکی ۲ انجام تمرینات بدون وسایل
3 درمانهای دستی_استفاده از تکنیکهای دستی مختلف مثل ماساژ، موبیلیزاسیون( تکنیکهای تحرک مفصل و بافت نرم)، PNF (تکنیکهای تسهیل سازی حرکت)، Muscle energy و تکنیکهای جهت کاهش تون و افزایش انعطاف پذیری عضلات

ماساژ درمانی

ماساژ درمانی، روشهای مختلفی دارد که کاربرد هر کدام بستگی به محل مورد درمان،نوع و شدت ضایعه و نیز هدف درمانی خواهد شد، عمده تفاوت این روشها، در نحوه دست گذاری و میزان فشار عمل شده با دستها بر روی ناحیه مورد نظر میباشد. هرکدام از روشهای ماساژ اثرات درمانی متفاوتی دارند که به طور کلی شامل ۳ بخش میباشند
۱ اثرات مکانیکی
۲ اثرات فیزیولوژی
۳ اثرات روحی روانی

ماساژ با ۴ مکانیسم منجر به کاهش درد میشود
۱ رفع مواد شیمیائی آزاد شده حاصل از آسیب بافتی که باعث تحریک گیرنده های درد میشوند. این مواد شامل برادی کینین، ماده پی ،… میباشند
۲ کاهش دادن اسپاسم عضلانی
۳ ترشح مواد opiate (مخدر) مثل اندورفین و انکفالین
۴ تحریک گیرنده های مکانیکی پوست و بستن دروازه درد در نخاع (تئوری کنترل دروازه درد)

مهمترین اهداف ماساژ درمانی

کاهش درد و رنج ناشی از فشار و سفتی عضلانی در بدن اسب
کمک به روند ترمیم در عضلات آسیب دیده
اجازه حرکت بدون درد و با تاثیر بیشتر به بدن
بازگرداندن یک اسب جراحت دیده یا اسبی که توانایی کار کردن ندارد, به پتانسیل و کارکرد اولیه بالا
ممانعت از وقوع آسیبها و یا دوباره حادث شدن آنها

منبع:کلینیک آرمان

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است