پلاکت

پلاکت

خون شامل پلاسما و عناصر جامد معلق در پلاسما یعنی گلبول های قرمز و سفید و پلاکت هاست.

پلاکت ها اجسام کروی یا بیضوی کوچکی به قطر دو تا پنج میکرون هستند که از قطعه قطعه شدن سیتوپلاسم سلول های بزرگی به نام مگاکاریوسیت (نوعی گلبول خونی) در مغز استخوان حاصل می شوند پلاکت های انسان فاقد هسته هستند و به همین دلیل بیشتر محققین آنها را تشکیلات غیرسلولی می پندارند با وجود این، چون در مهره داران پست، سلول های هسته داری به نام ترومبوسیت معادل پلاکت ها می باشند پلاکت ها را ترومبوسیت نیز می نامند.

تعداد پلاکت ها در خون انسان 150 هزار تا 400 هزار (به طور متوسط 250 هزار) در هر میلی متر مکعب است. این تعداد نیز دارای نوساناتی است. بدین ترتیب که در روز زیاد و در شب کاهش می یابد. این امر احتمالاً به میزان کار و استراحت بستگی دارد زیرا معمولاً پس از یک کار سنگین بدنی، تعداد پلاکت ها در خون انسان 3 تا 5 برابر می شود.

عمر متوسط پلاکت ها هشت الی یازده روز است و پس از آن توسط ماکروفاژهای رتیکولواندوتلیال برداشته می شوند. دیواره سلولی هر پلاکت دارای غشایی سه لایه شامل، لایه سطحی غنی از گلیکوپروتئین و دو لایه قابل نفوذ از فسفولیپید و کلسترول است. بررسی ها بیانگر وجود آنتی ژن های گروه های خونی در غشای پلاکت ها است.

پلاکت ها فاقد نوکلئوتید اما حاوی اجزایی مشابه میتوکندری، میکروتوبول و گرانول ها هستند.به طور تقریبی در هر پلاکت 50 تا 80 گرانول (غالباً از نوع آلفا) وجود دارد، این گرانول ها در طی بلوغ مگاکاریوسیت ها تشکیل و توسط یک واحد غشایی به هم متصل می شوند. گرانول های آلفا به طور تقریبی حدود 200 تا 500 نانومتر قطر دارند و حاوی بیش از سی پروتئین فعال نظیر سروتونین و فیبرینوژن، انواع فاکتورهای رشد و یون کلسیم هستند که بسیاری از آنها نقش اساسی در هموستاز و ترمیم دارند. سیتوپلاسم پلاکت حاوی یک سیستم شبکه است که می تواند در دریافت مواد فعال کننده و ترشح مواد فعال دخالت کند. ناحیه زیر غشایی پلاکت ها شامل میکروفیلامان های اکتین و میوزین (پروتئین اساسی عضلات) هستند که واسطه های تغییر شکل اند و به ترشح محتویات گرانول ها کمک می کنند.

منبع : کتاب PRP

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است