کاربرد لیزردرمانی در فیزیوتراپی

موارد استفاده از لیزر در فیزیوتراپی

1)درمان استئوآرتریت گردنی

درد علامت اصلی در اتئوآرتریت گردنی میباشد.

نتایج حاصل از تحقیقات نشان میدهد ،بکارگیری لیزرهای فیزیوتراپی در کاهش درد،اسپاسم(گرفتگی)ماهیچه های ستون فقرات و افزایش دامنه حرکت عضلات و عملکرد گردن موثر است.

2)کاهش التهاب بالیزرهای فیزیوتراپی

تابش پرتوهای کم توان سبب فرآیند های زیر و در نهایت کاهش التهاب موضع تحت درمان می گردد.

- تقویت و افزایش تکثیر سلولهای ایمنی

- افزایش فعالیت لنفاتیکی

- ریلکس شدن ماهیچه و افزایش آستانه درد فشاری

-اثرلیزرکم توان در درمان فتق دیسک کمری

-درمان خار پاشنه با لیزر کم توان مادون قرمز

3)بازسازی و ترمیم بافت با استفاده از لیزرهای فیزیوتراپی

یکی از کاربردهای شناخته شده لیزرهای فیزیوتراپی ،تحریک سلولی و در نتیجه افزایش سرعت ترمیم زخم میباشد.

منبع:فیزیوتراپی فاطیما

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است