Laser_1

درمان با لیزر

خواص لیزر

ماهیت نور: در سال 1860، جیمز کلرک ماکسول به طور تجربی ثابت نمود که نور به صورت موج منتشر می شود و دستگاه معادلاتی را برای توصیف طبیعت موجی نور ارائه نمود. او با بیان نظریه موج الکترومغناطیسی نشان داد که این امواج با سرعت نور حرکت نموده و خواص بازتابش، شکست و تداخل را نیز دارند. از طرف دیگر برخی آزمایشها نشان می داد که نور ماهیت ذره ای دارد. در پایان قرن نوزدهم، ماکس پلانک، فیزیکدان معروف این نظریه را بنا نهاد که

لیزر-تراپی1

کاربرد لیزر در درمان

مروری بر کاربردهای درمانی: اخیراً استفاده از لیزر برای کاربردهای درمانی در زمینه فیزیوتراپی، طب سوزنی، دندانپزشکی و دامپزشکی رایج شده است.

1) فیزیوتراپی: امروز دستگاههای لیزردرمانی به طور وسیعی در جهان مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از دلایل این امر آن است که لیزردرمانی نسبت به دیگر دستگاههای الکتروتراپی مانند اولتراسوند و اینترفرنشیال در کاهش درد، تحریک و کمک به التیام زخم کاملاً برتری دارد. کابردهای اصلی لیزردرمانی در فیزیوتراپی عبارتند از:

1-1) بهبود التیام زخم: اصلی ترین

لیزر تراپی

کاربرد و عوارض لیزرتراپی

کاربرد لیزرتراپی

۱- بکارگیری لیزر به عنوان چاقوی جراحی

۲- بکارگیری لیزر به عنوان وسیله تشخیص

۳- بکارگیری لیزر به عنوان روش تسکین و درمان

گستردگی و فراوانی کاربردهای لیزر بیشتر مدیون پهنه بینابی، طول موج‌های آن، ویژگی‌ها و خواص پرتو لیزر و نیز توان خروجی قابل تنظیم آن می‌باشد. از آنجا که هر یک از مواد فعال بکار گرفته شده در لیزر قادرند یک و یا چند طول موج مشخص را تولید کنند لذا، هر یک از آنها با توجه به خصوصیات لیزر مانند توان خروجی، رفتار زمانی،