درد شانه

درد شانه یک شکایت عمده بیماران با مشکلات شانه‌ای است، اگرچه ممکن است درد شانه گاهی در ارتباط با بیماری‌ها و اختلالات شانه نبوده و از قسمت‌های دیگر به شانه انتشار یابد. درد شانه ممکن است درارتباط با مفاصل کمربند شانه‌ای یا عناصر اطراف مفصل شانه مربوطه ایجاد گردد. گاهی درد شانه ارتباطی با اختلالات و مشکلات شانه نداشته و از نقاط دیگری به شانه ارجاع می‌گردد که به این دردها ي شانه  در بدن، درد ارجاعی گفته می‌شود. شانه برخلاف مفاصل دیگر بدن به ندرت دچار

پارگی رباط صلیبی خلفی زانو

پارگی رباط صلیبی خلفی رباط زانو متقاطع پشتی یکی از رباط‌های قوی مفصل زانواست. رباط صلیبی خلفی زانو از کوندیل داخلی فمور (استخوان ران) به ناحیه پشتی بین کوندیلی تیبیا(درشت نی) متصل می‌گردد. رباط متقاطع پشتی (PCL) و متقاطع جلویی(ACL) داخل کپسولی بوده و به علت وضعیت آناتومیکی خاص به نام متقاطع یا رباط صلیبی خلفی زانو نامیده می‌شوند.اگر کپسول مفصلی زانو از عقب باز گردد، اولین قسمتی که مشاهده می‌گردد، رباط متقاطع پشتی زانو است. رباط صلیبی خلفی زانو نسبت به رباط متقاطع جلویی زانو، قوی

عوارض جراحی رباط صلیبی قدامی زانو

عمل جراحی درمان پارگی رباط صلیبی زانو هم مانند هر جراحی زانو دیگری ممکن است با عوارض احتمالی همراه باشد که مهمترین آنها عبارتند از

عوارض ناشی از بیهوشی یا بیحسی موضعی
لخته شدن خون در ورید های عمقی اندام تحتانی بعد از جراحي رباط صلیبی قدامی  زانو

ایجاد  لخته شدن خون در ورید های عمقی اندام تحتانی میتواند موجب درد و تورم ساق شده و در مواردی ممکن است با حرکت لخته و رسیدن آن به قلب و ریه موجب مرگ بیمار شود.

ورزش های بعد از جراحي تعویض مفصل زانو

انجام ورزش های لازم بعد از جراحي تعویض مفصل زانو جزء مهم و لازمه بهبودی است و بدون آن درمان ناقص است. هدف این ورزش ها کاهش عوارض عمل تعویض مفصل زانو ، افزایش دامنه حرکتی و قدرت عضلات اطراف زانو و بدست آوردن کنترل و هماهنگی بین کارکرد اجزای سیستم اسکلتی اندام تحتانی است. در طی مراحل توانبخشي و فیزیوتراپی تعویض مفصل زانو باید روزی 3-2 بار و هر بار 30-20 دقیقه ورزش کرد. به همین تعداد و مقدار هم باید راه رفت.

ورزش های اولیه بعد از

پارگی تاندون کشکک زانو

آناتومی تاندون کشکک زانو

 تاندون ها معمولاً بافت حد واسط بین عضله و استخوان هستند. به توسط آنها است که عضله نیروی خود را به استخوان اعمال کرده و موجب حرکت استخوان در محل مفصل میشود. تاندون کشکک زانو کمی فرق دارد. تاندون کشکک زانو در واقع دو استخوان را به هم متصل میکند. تاندون کشکک زانو در زیر استخوان کشکک زانو قرار دارد و آنرا به قسمت های بالایی درشت نی متصل میکند.

عضله اصلی برای مستقیم کردن زانو عضله چهارسر ران است. عضله

جراحی پارگي رباط صلیبی قدامي زانو

هدف از درمان جراحی پارگی لیگامان متقاطع یا رباط صلیبی قدامي زانو بازگرداندن پایداری به زانو است بطوری که بیمار بتواند به فعالیت های ورزشی خود برگردد.

بسیاری از پارگي رباط صلیبی قدامي زانو با بخیه زدن ساده بهبود نمیابند. درمان جراحی پارگي رباط صلیبی قدامي زانو چیزی بیش از بخیه زدن ساده آنها است و آنرا بازسازی مینامند به این علت که پزشک ارتوپد بافت دیگری را که معمولا یک لیگامان است از قسمت دیگری از بدن به ناحیه ای که رباط متقاطع قدامی

اقدامات بعد از جراحي تعويض مفصل زانو

1-بعد از  جراحی تعویض مفصل زانو بیمار چند روز در بیمارستان مانده و در این مدت داروهایی به وی داده میشود. در بخش، بیمار ممکن است تا مدتی حالت گیجی داشته باشد که به تدریج بهبود میابد.

2-اگر جراحی تعویض مفصل زانو با بیهوشی عمومی انجام شده است، تا چند ساعت نباید چیزی برای خوردن به او داده شود. بعد از چند ساعت، میتوان پس از کسب اجازه از پرستار ابتدا چند قاشق آب به وی داد و اگر تحمل کرد و دچار ناراحتی

آب درمانی آرتروز زانو

در کشورهای پیشرفته و در علم طب ورزشی،امروزه ورزش‌های مناسب این بیماران در داخل استخرهای مخصوص توانبخشی انجام می‌گیرد که منظور همان تمرینات ورزش در آب و آب درمانی است.

1-درمان آرتروز زانو با ورزش قدم برداشتن به جلو

در اين ورزش براي درمان آرتروز زانو ابتدا  عمود بایستید. زانو و لگن یک طرف را خم کنید.ساق را صاف کنید و مچ پا را به پشت خم کنید و روی پاشنه پا فرود آیید.به طرف جلو روی انگشتان پا بلند شوید. با پای دیگر این حرکت را

آب درمانی آرتروز زانو2

1-درمان آرتروز زانو با ورزش دوچرخه یک پایی

در این ورزش برای درمان آرتروز زانو دیوار استخر را نگه‌دارید و روی یک پا بایستید. پای مورد نظر را خم و صاف کنید. عمل دوچرخه زدن را انجام دهید. جهت را بر عکس کنید و تکرار کنید.

2-درمان آرتروز زانو با ورزش به عقب کشیدن عضلات پشت پا

در این ورزش برای درمان آرتروز زانو بایستید در حالی که پشت به دیوار استخر هستید.دیوار استخر را نگه‌دارید و لگن پای مورد نظر را تا ۹۰ درجه خم کنید.در حالی که

آب درمانی آرتروز زانو

در کشورهای پیشرفته و در علم طب ورزشی،امروزه ورزش‌های مناسب این بیماران در داخل استخرهای مخصوص توانبخشی انجام می‌گیرد که منظور همان تمرینات ورزش در آب و آب درمانی است.

1-درمان آرتروز زانو با ورزش قدم برداشتن به جلو

در اين ورزش براي درمان آرتروز زانو ابتدا  عمود بایستید. زانو و لگن یک طرف را خم کنید.ساق را صاف کنید و مچ پا را به پشت خم کنید و روی پاشنه پا فرود آیید.به طرف جلو روی انگشتان پا بلند شوید. با پای دیگر این حرکت را