ماساژ درمانی+2

ماساژ درمانی در فیزیوتراپی

ماساژ یكی از سریع‌ترین و راحت‌ترین راه‌ها برای رهایی از درد است که ما در زمان‌های مختلف دست به این كار می‌زنیم. همچنین ماساژ درمانی در فیزیوتراپی نیز کاربرد دارد و معمولا در ماساژ درمانی انواع ماساژ با یك مكانیسم مشابه بر روی بدن اثر می گذارند.

فواید ماساژ درمانی

فايده ماساژ درماني فقط آرام‌سازي عضلات نيست، بلکه انواع ماساژ، فوايد خيلي بيشتر از آن به همراه دارند. برخي از ناراحتي‌ها و عوارضي که ماساژ مي‌تواند در برطرف شدن آن‌ها تأثير داشته باشد عبارت است از:

کمر درد. تأثير

انواع سبک های ماساژ درمانی

ماساژ درمانی عبارتست از دست ورزی بر روی بافت های نرم بدن. ماساژ درمانی به رهایی از استرس و فشار عضلانی و درد ناشی از صدمات و سرعت بهبود ناراحتیهای حاد و مزمن كمك می كند. امروزه میلیونها نفر در سراسر جهان از ماساژ درمانی به عنوان یك روش مراقبت بهداشتی استفاده می كنند.

امروزه بالغ بر ۸۰نوع مختلف ماساژ و كار بر روی بدن وجود دارد .این تكنیك ها به پنج گروه تقسیم می شوند:

ماساژ سنتی اروپایی

ماساژ سنتی اروپایی شامل

درد قوزک پا

روش های فیزیوتراپی

ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ را ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﯾﮏ ﻣﻔﺼﻞ را ﮐﻪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ. روش های ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﮫﺒﻮد ﺣﺮﮐﺎت ﻓﺮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ورزﺷﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

در اوﻟﯿﻦ وﯾﺰﯾﺖ، ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺷﺮح ﺣﺎل آﺳﯿﺐ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮوز آن ﺳﻮاﻟﮫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ. ﺳﭙﺲ در ﺣﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺴﺖ ھﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎ را

آب درمانی زانو-1

هیدروتراپی در فیزیوتراپی

امروزه اعتقاد بر این است که هیدروتراپی اغلب به شیوه ای از معالجه گفته می شود كه در آن اجرای حركات و نرمشهای خاص در آب مورد نظر باشد. اساس درمان هیدروتراپی(آب درمانی) در فیزیوتراپی سبك شدن بدن هنگام غوطه وری در آب است و به همین دلیل است كه بیمار قادر است با صرف نیروی كمتر عضلات و اندامهای خود را به حركت در آورد و همچنین چون فشار بدن روی مفاصل كاهش می یابد در اجرای حركات نیز درد كمتری احساس می شود. علاوه

آب درمانی کمردرد-1

هیدروتراپی یا آب درمانی

هیدروتراپی یا آب درمانی، درمان بیماری ها با استفاده از آب است. هیدروترمال تراپی استفاده از آب با حرارت مانند وان های داغ یا چشمه های آب گرم است.

هدف هیدروتراپی یا آب درمانی

هدف هیدروتراپی خارج کردن سمومی از بدن است که می توانند موجب درد مفاصل و التهاب شوند. همچنین درمان به روش هیدروتراپی در کنترل بیماری های مزمن از قبیل رماتسیم مفاصل و رماتیسم استخوان ها کارساز است.

کاربرد هیدروتراپی یا آب درمانی

آیا شب ها خوب نمی خوابید؟ افرادی که خواب سبکی

الکتروتراپی+1

الکتروتراپی برای تسکین درد

الکتروتراپی یکی دیگر از شاخه های فیزیوتراپی است که بطور معمول کاربرد زیادی در کلینیک‌های درمانی دارد و الکتروتراپی برای تسکین درد بسیار رایج است و در آن از دستگاه‌های گوناگونی برای انقباض ماهیچه‌ها استفاده می‌شود.

کاربرد الکتروتراپی

الکتروتراپی زمانی که بازآموزی عضله از بین رفته باشد، کاربرد دارد، معمولا بعد از عمل جراحی اهمیت می‌یابد، به این صورت که جریان الکتریکی می‌تواند حرکت را به عضله بازآموزی کند و بیمار به آهستگی قدرت خود را بدست می‌‌آورد. الکتروتراپی یا از طریق کنترل درد پیش می‌رود یا اینکه

الکتروتراپی+1

الکتروتراپی برای تسکین درد

الکتروتراپی یکی دیگر از شاخه های فیزیوتراپی است که بطور معمول کاربرد زیادی در کلینیک‌های درمانی دارد و الکتروتراپی برای تسکین درد بسیار رایج است و در آن از دستگاه‌های گوناگونی برای انقباض ماهیچه‌ها استفاده می‌شود.

کاربرد الکتروتراپی

الکتروتراپی زمانی که بازآموزی عضله از بین رفته باشد، کاربرد دارد، معمولا بعد از عمل جراحی اهمیت می‌یابد، به این صورت که جریان الکتریکی می‌تواند حرکت را به عضله بازآموزی کند و بیمار به آهستگی قدرت خود را بدست می‌‌آورد. الکتروتراپی یا از طریق کنترل درد پیش می‌رود یا اینکه موجب ترشح

الکتروتراپی+2

الکتروتراپی برای تسریع در درمان بیماری ها

ده‌ها سال است كه از جریان الكتریسیته و الکتروتراپی برای تسریع در درمان بیماری ها و مقاصد درمانی و تشخیصی در علم پزشكی استفاده می‌شود و شاخه‌های مختلف پزشكی به فراخور نیاز خویش تجارب ارزنده‌ای را در این راستا به دست آورده‌اند. در این میان تجربه و دانش فیزیوتراپیست‌ها در زمینه‌ی صورت‌های مختلف جریان الكتریكی كه می‌تواند در بافت‌های بدن آثار فیزیولوژیك مطلوب ایجاد كند، جایگاه ویژه‌ای دارد. اینترفرنشیال‌تراپی نیز روش نسبتا جدیدی در طب فیزیكی است كه به مرور زمان هویت ویژه‌ای یافته است. این روش

الکتروتراپی

کاربردهای الکتروتراپی

الکتروتراپی درتعریف به کارگیری عوامل فیزیکی مانند گرما، سرما، نور، الکتریسیته و… با اهداف درمانی است و برای این منظور تجهیزات متنوعی ساخته شده و در فیزیوتراپی استفاده می گردد. از کاربردهای الکتروتراپی می توان به درمان و کاهش دردهای شدید اسکلتی عضلانی مانند افراد مبتلا به آرتروزهای شدید در نواحی گردن، زانو و کمر و همچنین بیماریهای سیستم عصبی و مرکزی، بیماریهای قلبی و عروقی و ضایعات مربوط به اختلالات ناحیه لگن از جمله بی اختیاری ادراری این تجهیزات در کلینیکهای فیزیوتراپی از جمله کلینیک فیزیوتراپی تهران

فیزیوتراپی کمر

الکتروتراپی در فیزیوتراپی

یکی از مهمترین بخشها در کلینیک های فیزیوتراپی ، بخش الکتروتراپی است . استفاده از کاربرد الکتروتراپی در فیزیوتراپی مناسب و باکیفیت تاثیر به سزائی در بهبود کیفیت خدمات فیزیوتراپی دارد. در کلینیک فیزیوتراپی تهران از تجهیزات الکترو تراپی با کیفیت و حرفه ای استفاده می شود . با وجود عملکرد مناسب کلیه دستگاه های الکتروتراپی مورد استفاده در فیزیوتراپی تهران، کیفیت خروجی این دستگاه ها به صورت منظم کنترل می شود . از جمله تجهیزات الکتروتراپی در کلینیک فیزیوتراپی تهران می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تجهیزات